Polityka prywatności serwisu ewaszembek.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową firmy Szembek Ewa Biuro Nieruchomości działającą pod adresem internetowym ewaszembek.pl (zwana dalej „Strona internetowa”), która jest prowadzona przez Szembek Ewa Biuro Nieruchomości z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 41, 31-001 Kraków.

I.Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Szembek Ewa Biuro Nieruchomości z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 41, 31-001 Kraków, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu poprawnego działania Strony internetowej, umożliwienia prawidłowego korzystania ze Strony internetowej oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych właściciela strony.

3. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia poprzez kontakt z Administracją firmy Szembek Ewa Biuro Nieruchomości.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.

5. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Strony internetowej.

6. Każdej osobie korzystającej ze Strony internetowej przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku niewłaściwym przetwarzaniem ich danych osobowych.

II. Zasady bezpieczeństwa

1. Właściciel strony internetowej Szembek Ewa Biuro Nieruchomości informuje, iż ochrona danych osobowych jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych. Właściciel Strony internetowej zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

III. Informacje techniczne – Pliki Cookies

1. W związku z prowadzeniem strony internetowej Szembek Ewa Biuro Nieruchomości używa plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na Stronie internetowej, a także są niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony ewaszembek.pl.

2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

3. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w witrynie (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze strony może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.

4. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

  1. a. identyfikację użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia,
  2. b. zachowania personalizacji strony, ustawień języka,
  3. c. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.

5. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą ze Strony internetowej,może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie.

IV. Zmiany polityki prywatności

1. Właściciel strony internetowej Szembek Ewa Biuro Nieruchomości zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności Strony internetowej.

2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności strony internetowej ewaszembek.pl będzie się pojawiać w tym miejscu.

3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności strony internetowej Szembek Ewa Biuro Nieruchomości.

4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@ewaszembek.pl.